حذف تکلیف مبادله صادرکنندگان شیرخشک صنعتی / کاهش 50 درصدی تعهد تعویض سه میوه

شیراوند افزود: این مهم قابل تغییر است و نگهداری میوه در شب عید و قیمت مناسب آن مشکلی نخواهد داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84911441/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به کاهش دخالت دولت در خرید، کاهش تعهد ارزی این محصولات را به عنوان مشوق صادراتی قرار داده ایم.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «محسن شیراوند» این اقدام را در چارچوب حمایت، توسعه، تولید و صادرات محصولات کشاورزی انجام داد و افزود: تعهد ارزی صادرکنندگان شیرخشک صنعتی. صفر درصد شد و تعهد ارزی صادرکنندگان پرتقال و نارنگی و سیب به 50 درصد کاهش یافت.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره رفع تکلیف ارزی صادرکنندگان شیرخشک گفت: شاهد افت قیمت جهانی شیرخشک بوده ایم و این امر با تولید و صادرات این محصول سروکار داشته است. تولید – محصول. چالش ها. لذا برای حفظ موجودیت این صنایع و حفظ و توسعه بازارهای صادراتی که پس از رواج یارانه ها ایجاد شده بود، نیاز ارزی صادرکنندگان شیرخشک صنعتی به طور موقت حذف شد.

وی کاهش تعهد ارزی صادرکنندگان پرتقال، نارنگی و سیب را مهم دانست و گفت: این مهم برای اینکه بتوانیم در بازار چین و منطقه رقابت کنیم و سهمی از بازار را به خود اختصاص دهیم.

کاهش 50 درصدی تعهد تعویض پرتقال، نارنگی و سیب

شیراوند بیان کرد: همزمان وارد فصل برداشت این محصولات می شویم و هر ساله شاهد مازاد تولید این محصولات در کشور هستیم که دولت را مجبور به ورود و خرید تضمینی این محصولات می کند.

وی با بیان اینکه حذف یا کاهش تعهدات ارزی موقتی است، یادآور شد: با رصد بازار میزان تولید و مصرف را پیش بینی می کنیم و در صورت نیاز اصلاح می کنیم.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار