حذف فاطمی امین مشکلات صنعت را حل نمی کند«برزو بی غم» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: کارنامه فاطمی امین در گذشته در آستان قدس رضوی نشان از حسن شهرت و البته سابقه کاری درخشان وی دارد. اما به برخی از انتصابات وی در دوران مدیریت، در وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقاداتی وجود دارد که باید اصلاح شود.

وی با بیان اینکه اگر تغییری در انتصابات مدیرش ایجاد شود می تواند بخشی از مشکلات صنعت را حل کند، خاطرنشان کرد: فاطمی امین فردی متعهد و توانمند است و برکناری او مشکلی را حل نمی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84926591/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار