حذف فاطمی امین مشکلات صنعت را حل نمی کند

وی با بیان اینکه اگر تغییری در انتصابات مدیرش ایجاد شود می تواند بخشی از مشکلات صنعت را حل کند، خاطرنشان کرد: فاطمی امین فردی متعهد و توانمند است و برکناری او مشکلی را حل نمی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84926591/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

«برزو بی غم» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: کارنامه فاطمی امین در گذشته در آستان قدس رضوی نشان از حسن شهرت و البته سابقه کاری درخشان وی دارد. اما به برخی از انتصابات وی در دوران مدیریت، در وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقاداتی وجود دارد که باید اصلاح شود.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار