حضور همزمان گروه های تخصصی در حوزه های تولید پنبه در 14 استان کشور

ابراهیمی هدف از راه اندازی این کاروان را ارتقای بهره وری به منظور انتقال دانش و آخرین یافته های علمی و تحقیقاتی به بهره برداران و انتقال دغدغه های کشاورزان به محققان عنوان کرد و گفت: این امر منجر به افزایش تولید و حذف عملکردی می شود. خالی بودن محصول پنبه ای

معاون آموزش و ترویج کشاورزی سازمان تات با بیان اینکه محصول پنبه یک محصول مهم در بخش کشاورزی است و بسیاری از صنایع به آن وابسته هستند، یادآور شد: این محصول بسیار قابل مدیریت است، بنابراین میزان تولید کشاورز منتخب. حدود 8 تن است و به موازات آن میانگین تولید پنبه 2 تن و 700 کیلو است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84835391/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

وی با تاکید بر حضور گروه‌های تخصصی در حوزه با اولویت محصولات راهبردی در تمامی حوزه‌های کشاورزی، گفت: در 14 استان و 17 مسیر و 51 نقطه، کارگاه‌های آموزشی ترویجی پنبه با هدف یافتن و رسیدگی به مشکلات حوزه کشاورزی برگزار می‌شود. سه محور تحقیق، حمایت و اجرا. با تمرکز بر کاربران انجام می شود.

معاون آموزش و ترویج کشاورزی افزود: حرکت جهادی بسیج مروجان، پژوهشگران و کارشناسان کشاورزی با استفاده حداکثری از ظرفیت شبکه ترویج غیردولتی برای ارتقای دانش و فناوری برای ارتقای بهره وری اجرا می شود. عوامل تولید در زمینه های کشاورزی و منابع طبیعی.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، عطاالله ابراهیمی گفت: هم اکنون گروه های تخصصی پنبه در استان های آذربایجان شرقی، اردبیل، البرز، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان، فارس، سیستان فعالیت می کنند. و بلوچستان، مازندران، گلستان، قم، کرمان و اصفهان حضور دارند.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار