حفظ حاصلخیزی خاک مستلزم برنامه ریزی است


تهران- ایرنا- مشاور برنامه های ملی و توسعه تعاون فائو اعلام کرد: حاصلخیزی خاک برای همیشه باقی نمی ماند و برای جلوگیری از فرسایش و تخریب آن باید برنامه ریزی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962622/%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%AE%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار