حقوق جدیدی برای صادرات محصولات جالیزی اعلام شد

به گزارش ایرنا که روز دوشنبه از سوی وزارت جهاد کشاورزی منتشر شد، این اقدام به منظور تنظیم بازار داخلی فرآورده های گوجه فرنگی و پیاز، جلوگیری از نوسانات قیمت و کنترل حجم صادرات انجام شد.

بنابراین گزارش، با توجه به بررسی های انجام شده در خصوص روند صادرات گوجه فرنگی به مبادی خروجی و عدم امکان کنترل ماهیت گوجه فرنگی کشت شده و گلخانه ای، ضمن تعدیل عوارض قبلی، از اول مهرماه لغایت 24 دی ماه سال جاری ، میزان عوارض برای صادرات هر کیلوگرم انواع گوجه فرنگی 40 هزار ریال و از اول آبان تا پایان بهمن ماه سال جاری برای صادرات هر کیلوگرم پیاز مبلغ 20 هزار ریال تعیین می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84898095/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

بر اساس ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی به وزارت حراست، صادرات گوجه فرنگی 4 هزار تومان و پیاز هر کیلوگرم 2 هزار تومان است.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار