حلزون ماهی: ماهی آبی روشن به طرز شگفت انگیزی در تاریک ترین اعماق اقیانوس کشف شد

یک حلزون آبی در اعماق دریا در سواحل آمریکای جنوبی توسط دوربین عکاسی شده است

بیش از 7000 متر زیر سطح اقیانوس، در گودالی در سواحل غربی آمریکای جنوبی، یک ماهی آبی روشن در تاریکی بی پایان شنا می کند.

Paraliparis Selti

دکتر تام لینلی، پروفسور آلن جیمیسون

این گونه اکنون برای اولین بار توسط دانشمندان توصیف شده است، و کشف آن ممکن است سرنخ هایی را در مورد اینکه چگونه ماهی هایی که در عمیق ترین قسمت های سیاره زندگی می کنند، شیوه زندگی خود را برای انطباق با محیط شدید خود تکامل داده اند.

در سال 2018، توماس لینلی در دانشگاه نیوکاسل در…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2343622-surprisingly-bright-blue-fish-discovered-in-the-darkest-ocean-depths/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

اکثر حلزون هایی که در عمیق ترین قلمرو اقیانوسی معروف به منطقه هادال زندگی می کنند، سفید شبح مانند با چشم های کوچک هستند. اما گونه ای که به تازگی توضیح داده شده چشمان درشتی دارد و آبی شدید است

زندگی


21 اکتبر 2022

توسط احمد گل کار

احمد گل کار