حمایت از بخش خصوصی برای توسعه صادرات محصولات آبزی

ساداتی نژاد افزود: باید از ظرفیت تشکل های تجاری بخش خصوصی از جمله اتاق تعاون، اصناف در حوزه توسعه صادرات آبزیان استفاده شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84857747/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C

وزیر جهاد کشاورزی افزود: مصرف کمتر آب شیرین، بهره وری بالای آبزیان نسبت به سایر گونه های پروتئینی (گوشت گاو، گوسفند و مرغ) و رشد بازار داخلی و خارجی از مهمترین دلایل توجه به توسعه آبزی پروری است. .

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه این وزارتخانه از بخش خصوصی در توسعه صادرات آبزیان حمایت می کند، گفت: برخی از قوانین و مقررات صادرات آبزیان نیازمند اصلاح و بازنگری است که امیدواریم در چارچوب این تفاهمنامه به زودی رفع شود. کار کردن گروه سازمان توسعه تجارت وزارت کشاورزی، گمرک و تجارت.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، سید جواد ساداتی نژاد از وزارت جهاد کشاورزی در این نشست بر اهمیت تولید و صادرات آبزیان و رفع موانع پیش روی این بخش از دیپلماسی غذایی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد و افزود: ایران به دلیل وسعت زیاد نوار ساحلی است. منابع آب داخلی و خارجی و گونه های مختلف دریایی از توانمندترین کشورهای جهان در زمینه آبزی پروری هستند.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار