حمایت از کشاورزی قراردادی برنج با ارائه 16000 تن کود به کشاورزان

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: در راستای اجرای این طرح مقرر شد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نهاده های کشاورزی اعم از بذر، کودهای شیمیایی و انواع سموم را در اختیار شالیکاران قرار دهد. در این طرح در سال اول اجرای آن بیش از 100 هزار تن برنج از شالیزارهای سه استان شمالی کشور برداشت می شود.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی، «حمید رسولی» افزود: رویکرد و اهتمام وزیر جهاد کشاورزی برای اجرای طرح کشت برنج قراردادی امسال در سه استان شمالی، کشاورزان انجام شد. کشت برنج در آرامش انجام شود و از این رو اقدامات وزارتخانه در زمینه مدیریت بازار باید زمینه اجرا پیدا کند.

وی با اشاره به فعالیت این شرکت برای تامین نهاده های لازم برای کشت برنج قراردادی، افزود: کشت برنج قراردادی برای اولین بار در سال زراعی جاری در کشور اجرا شده و از سیاست های جهاد کشاورزی سیزدهم شمسی محسوب می شود. دولت. قرار بود امسال 45 هزار هکتار شالیزار در کشور ایجاد شود که 25 هزار هکتار معادل بیش از 55 درصد سهمیه مازندران تعیین شده است.

لازم به ذکر است که کشت قراردادی بر اساس تولید است که بر اساس توافق خریدار و کشاورز و تعیین شرایط تولید و بازاریابی محصول انجام می شود. در این نوع کشت، خریداران که معمولا شرکت ها و صنایع غذایی هستند، وظیفه تعیین بهترین طرح کشت، تامین نهاده های تولید با قیمت مناسب، آموزش و ترویج کشاورزان و بازاریابی را بر عهده دارند. کشاورزان در این نوع کشت بر برنامه ریزی برای تولید محصولات باکیفیت با کمترین هزینه تمرکز می کنند و دیگر دغدغه ای برای فروش محصولات خود نخواهند داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84820574/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار