حمل و نقل 8.5 میلیون تن کالاهای اساسی در نیمه اول سال 1401

در این مدت 2 میلیون و 609 هزار تن کالای اساسی در قالب حمل و نقل جاده ای و ریلی بین استانی به 1700 انبار ذخیره سازی بین 31 استان منتقل شد و علاوه بر آن در مقایسه با تزریق مویرگی داخل استانی، 2 میلیون و 297 هزار تن از این کالاها حمل می شود. به 1330 نقطه در 31 استان ارسال شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84923058/%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%DB%B8-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1

بر اساس این گزارش، در عملیات ارسال کالاهای اساسی از بنادر، 3 میلیون و 675 هزار تن کالای وارداتی از طریق شبکه گذرگاه‌ها، جاده‌ای و ریلی به 2100 مرکز ذخیره‌سازی در سال 31 به بنادر جنوبی و شمالی کشور ارسال شد. استان ها

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، مدیریت خدمات بازرگانی این شرکت در راستای انجام ماموریت های خود در زنجیره تامین کالا، در 6 ماهه نخست امسال 8 میلیون و 581 هزار تن ها کالا از جمله گندم، برنج، روغن خام، شکر خام و انواع دانه های روغنی را از طریق جاده و راه آهن به سراسر کشور منتقل می کرد.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار