خاک 50 درصد از زمین های زیر کشت شور خراسان رضوی شور است


مشهد- ایرنا- مدیرعامل سازمان آب و خاک جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: 50 درصد خاک محصولات کشاورزی این استان دارای درجات شوری متفاوت از کم تا بحرانی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962804/%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار