خراسان رضوی رتبه اول ثبت احشام کشور را دارد


مشهد- ایرنا- مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: رتبه اول ثبت احوال کشور به این استان با 9 میلیون و 81 هزار و 745 راس دام سبک و سنگین تعلق دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85086229/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار