خرید باقیمانده برنج از کشاورزان گیلانی آغاز شد


رشت – ایرنا – وزیر جهاد کشاورزی گفت: خرید برنج باقیمانده از کشاورزان گیلانی آغاز شده و در حال حاضر انواع برنج های پرمحصول خریداری می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169801/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار