خرید برگ سبز چای از 80 هزار تن گذشت / کاهش 30 درصدی قیمت چای خارجی

وی افزود: با توجه به هزینه ها، تولید، کیفیت و درجه بندی چای اعم از چای ممتاز، طلایی، شکسته، قلمی و چوبی قیمت های متفاوتی دارد و هم اکنون هر کیلوگرم چای خشک در کارخانه ها به فروش می رسد.فرآوری بین 70 تا 120 هزار تومان. اتفاق می افتد، البته در بسته بندی و برندسازی هم با قیمت کیلویی 150 هزار تومان به فروش می رسد.

رئیس سازمان چای کشور کاهش قیمت ها را مرتبط با چای خارجی دانست و گفت: چای تولید داخل مشمول قیمت نمی شود اما چای خارجی که قیمت آن بین 150 تا 250 هزار تومان است به دلیل کاهش قیمت بین 17 تا 30 درصد کاهش می یابد. تقاضا و رکود بازار، این بهایی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84832805/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B8%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AAجهانساز با اشاره به اینکه 90 درصد خرید برگ سبز چای در کشور مربوط به استان گیلان است، گفت: 50 هزار تن برگ سبز چای از چین اول و 30 هزار تن برگ سبز چای در دوم خریداری شد و خرید ماندگاری این محصول تا پایان مهرماه ادامه دارد.

ˈحبیب جهانسازˈ در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره قیمت چای داخلی و میزان تولید آن، افزود: کل خرید برگ سبز چای داخلی 680 میلیارد تومان است که 503 میلیارد تومان معادل 73 درصد آن پرداخت شده است. به چایکاران مابقی به حساب آنها واریز می شود.

وی نیاز سالانه کشور را 100 هزار تن ذکر کرد و گفت: سالانه نزدیک به 30 هزار تن چای خشک از تولید داخل و 70 هزار تن از طریق واردات تامین می شود.

تخفیف 17 تا 30 درصدی قیمت چای خارجی

رئیس سازمان چای کشور گفت: 66 درصد این محصول چای درجه یک و 34 درصد چای درجه دو است.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار