خرید بیش از 7 میلیون تن گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران

بر اساس آمار در پنج ماهه سال 1400 بیش از چهار میلیون و 511 هزار تن گندم به ارزش 227 هزار و 604 میلیارد ریال خریداری شده است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، بررسی آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد که در پنج ماهه نخست سال 1401 حدود هفت میلیون و سه هزار تن گندم به ارزش 811.110 میلیارد ریال توسط بازرگانی دولتی خریداری شده است. شرکت ایران این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر کمی 55.2 درصد و از نظر ارزشی 256.4 درصد افزایش داشته است.

در مدت پنج ماه از سال 1400 خرید انواع دانه های روغنی (کلزا، سویا، گلرنگ، آفتابگردان) 127700 تن به ارزش 10.61 تن بوده است.

بر اساس این گزارش، شرکت بازرگانی دولتی ایران در دهه‌های 1400 و 1401 هیچ خرید داخلی از محصولات برنج شیرودی، صدر هاشمی، ندا و نعمت نداشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84898121/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86بر اساس این آمار طی پنج ماهه امسال نزدیک به 99 هزار و 900 تن دانه های روغنی (کلزا، سویا، گلرنگ و آفتابگردان) به ارزش 16 هزار و 361 میلیارد ریال خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل وزنی منفی 21 داشته است. 8 درصد و از نظر ارزش 62.6 درصد افزایش داشته است.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار