خرید تضمینی گندم از مرز 5.4 میلیون تن گذشت / افزایش 27 درصدی تولید


تهران – ایرنا – مسئول طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: میزان خرید تضمینی گندم از ابتدای فصل کاشت تاکنون از پنج میلیون و 400 هزار تن گذشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد رشد و رشد داشته است. 63 درصد نسبت به 2 سال گذشته.


منبع: https://www.irna.ir/news/85159558/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B5-%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B2%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار