خرید تضمینی گندم از مرز 6 میلیون تن گذشت / افزایش 27 درصدی خرید


تهران – ایرنا – معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: خرید تضمینی گندم از ابتدای فصل برداشت از مرز 6 میلیون و 220 هزار تن گذشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85166115/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B2%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار