خرید تضمینی گندم به یک میلیون تن رسیده است


تهران – ایرنا – مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از خرید تضمینی یک میلیون تن گندم خبر داد و گفت: خرید تضمینی گندم از ابتدای سال جاری تا بامداد چهارشنبه 23 اردیبهشت ماه نسبت به مدت مشابه 32 درصد افزایش داشت. دوره سال گذشته


منبع: https://www.irna.ir/news/85100899/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار