خرید تضمینی گندم در استان سمنان از سال گذشته فراتر رفت


سمنان – ایرنا – مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان گفت: خرید تضمینی گندم در این استان از امروز 21 تیر 1402 نسبت به سال گذشته سه درصد افزایش داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85167308/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار