خرید تضمینی گندم در خوزستان از مرز 1.6 میلیون تن گذشت


اهواز – ایرنا – مدیر کل غلات و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: خرید تضمینی گندم از ابتدای برداشت این محصول کشاورزی در خوزستان (30 فروردین) به یک میلیون و 650 هزار تن رسید که بالاترین میزان تولید این محصول است. محصول نیم قرن اخیر


منبع: https://www.irna.ir/news/85121316/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1-%DB%B6%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار