خرید مطمئن 3.1 میلیون تن گندم تا به امروز / ادامه برداشت با 20000 کمباین


تهران- ایرنا- مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی از اجرای زراعت قراردادی گندم در سطح یک میلیون و 555 هزار هکتار در سال جاری خبر داد و از مزارع آبی و دیم کشور برداشت و خریداری شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85126709/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%B3-%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار