خرید 26 هزار تن پنبه در استان اردبیل و پرداخت 500 میلیارد ریال مطالبات پنبه‌کاران


اردبیل – ایرنا – مدیر کل تعاون روستایی استان اردبیل از خرید 26 هزار تن محصول پنبه از کشاورزان منطقه مغان استان اردبیل و پرداخت 500 میلیارد ریال از محل درخواست پنبه کاران این منطقه خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964828/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DB%B2%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84

توسط احمد گل کار

احمد گل کار