خرید 262 هزار تن بذر گندم/ نیاز به ضرب 3 یارانه بذر غلات


تهران – ایرنا – معاونت تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال اعلام کرد: تاکنون 262 هزار تن بذر گندم از کشاورزان قراردادی در 23 استان کشور خریداری شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85167419/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DB%B2%DB%B6%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B0%D8%B1-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B0%D8%B1-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار