خرید 8.5 میلیون تن گندم در کمپین کشاورزی فعلی / حمایت از تولیدکنندگان گندم


تهران – ایرنا – رئیس برنامه گندم کشور پیش بینی کرد با تداوم شرایط مطلوب بارندگی، دما و رطوبت در فروردین و اردیبهشت، حدود 8 تا 8.5 میلیون تن گندم توسط دولت و بخش خصوصی خریداری شود. کشاورزان.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074707/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DB%B8-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار