خسارت حدود چهار هزار میلیارد ریالی به کشاورزی سیستان و بلوچستان


زاهدان – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: بر اساس برآورد اولیه بارندگی و سرما در هفته های اخیر 3 هزار و 788 میلیارد ریال به بخش کشاورزی این استان خسارت وارد کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84998926/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار