خشکسالی بزرگ آمریکا فقط پایان نخواهد یافت – زمین را برای همیشه تغییر خواهد داد

باغ انار متروکه در زمان خشکسالی

باغ انار متروکه در زمان خشکسالی

این داستان بخشی از داستان ماست سرزمین خشک سریال در مورد خشکسالی بزرگ…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2344912-the-us-megadrought-wont-just-end-it-will-change-the-land-forever/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

گتی ایماژ/کریتیو بلومبرگ/دیوید پل موریس

الگوهای خشکسالی و سیل در طول تاریخ رایج هستند، اما تغییرات اقلیمی ناشی از انسان این چرخه ها را مختل می کند و پیش بینی دقیق چگونگی پایان مگادوخت فعلی در جنوب غربی آمریکای شمالی را دشوارتر می کند.

محیط


1 نوامبر 2022

خشکسالی کنونی زمانی شروع شد که کنت نورمن تنها 2 سال داشت. کشاورزی در خون اوست. خانواده او چندین نسل در استاکتون، کالیفرنیا روی زمین کار کرده اند. اما دو دهه گذشته یکی از شدیدترین خشکسالی ها را در تاریخ این منطقه ایجاد کرده است: در طول عمر خود، جنوب غربی آمریکای شمالی خشک تر از گذشته شده است. بیش از 1000 سال.