خشکسالی بزرگ در ایالات متحده: چگونه “تحرکات” رفتاری می تواند از کمبود آب جلوگیری کند

مقایسه میزان آب مصرفی مردم با همسایگانشان می تواند آنها را تشویق به کاهش مصرف کند

WXFHW9 مردی در حال آبیاری چمن سبز، پاشیدن آب روی چمن با تفنگ آب، نمای نزدیک بدون چهره

انتظار می‌رود خشکسالی‌ها به دلیل تغییرات آب و هوایی مکرر و شدیدتر شوند و بر تامین آب که همه ما به آن وابسته هستیم تأثیر بگذارد. اطمینان از وجود کافی برای همه به تغییرات قابل توجهی نیاز دارد – از جمله در عادات فردی ما

محیط


10 نوامبر 2022

احتمالاً خودتان یکی را مشاهده کرده‌اید: تابلویی با چاپ منظم در اتاق هتل که از شما می‌خواهد دوباره از حوله‌تان استفاده کنید. او می‌گوید: «هر روز میلیون‌ها گالن آب برای شستن حوله‌هایی استفاده می‌شود که فقط یک بار استفاده شده‌اند. . مفید است، مغز شما آخرین بیت را اضافه می کند.

سرمقاله RossHelen / Alamy Stock Photo

ما اکنون می دانیم …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2346476-when-water-runs-short-how-do-you-get-people-to-use-their-fair-share/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار