خشکسالی بزرگ در ایالات متحده: چگونه “تحرکات” رفتاری می تواند از کمبود آب جلوگیری کند


از آنجایی که تغییرات آب و هوایی فراوانی و شدت خشکسالی ها را افزایش می دهد، شرکت های آب و مقامات دولتی به مداخلات رفتاری روی آورده اند تا مردم را وادار به کاهش مصرف آب کنند، اما آیا این کافی است؟

مزاحم می شود


10 نوامبر 2022

WXFHW9 مردی در حال آبیاری چمن سبز، پاشیدن آب روی چمن با تفنگ آب، نمای نزدیک بدون چهره

مقایسه میزان آب مصرفی مردم با همسایگانشان می تواند آنها را تشویق به کاهش مصرف کند

سرمقاله RossHelen / Alamy Stock Photo

احتمالاً خودتان یکی را مشاهده کرده‌اید: تابلویی با چاپ منظم در اتاق هتل که از شما می‌خواهد دوباره از حوله‌تان استفاده کنید. او می‌گوید: «هر روز میلیون‌ها گالن آب برای شستن حوله‌هایی استفاده می‌شود که فقط یک بار استفاده شده‌اند. . مفید است، مغز شما آخرین بیت را اضافه می کند.

ما اکنون می دانیم …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2346476-us-megadrought-how-behavioural-nudges-could-stem-the-water-shortage/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار