خشکسالی شدید در ایالات متحده منجر به افزایش آلودگی هوا از نیروگاه ها شد

شاتراستاک/جیمز ماروین فلپس

نیروگاه هایی که زغال سنگ و سایر سوخت های فسیلی را می سوزانند در طول خشکسالی آلاینده های بیشتری تولید می کنند.

به طور متوسط، حدود 26 درصد برق در غرب ایالات متحده از برق آبی تامین می شود و 50 درصد از نیروگاه های سوخت فسیلی تامین می شود.


منبع: https://www.newscientist.com/article/2357096-us-megadrought-has-led-to-more-air-pollution-from-power-plants/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

سه دودکش یک نیروگاه زغال سنگ، دود سفید را به آسمان آبی می فرستد
رکورد سطح آب در مخازن در سراسر غرب ایالات متحده – نشانه آشکاری از بحران آب ناشی از خشکسالی بزرگ در منطقه – به این معنی است که برق کمتری در سدها تولید می شود که منجر به افزایش انتشار گازهای گلخانه ای و آلودگی هوا از نیروگاه های سوخت فسیلی می شود. کسری برق آبی را پر کنید

خشکسالی مداوم در غرب ایالات متحده باعث تخلیه مخازن و کاهش تولید برق آبی شده است. نیروگاه های سوخت فسیلی این خلاء را پر کردند، اما منجر به افزایش آلودگی هوا شد

محیط


3 فوریه 2023

توسط احمد گل کار

احمد گل کار