خودکفایی نهاده های دام و طیور یکی از متغیرهای اصلی امنیت غذایی است.


تهران- ایرنا- سرپرست وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: خودکفایی کشور در تامین نهاده های دام و طیور یکی از متغیرهای اصلی تامین امنیت غذایی در کشور است و اتکا به خوراک وارداتی دام و طیور موجب شده است. سال ها پاشنه آشیل این صنعت در کشور بوده و نوسانات آن در امنیت غذایی و رژیم غذایی مردم تاثیر مستقیم دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85119976/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار