دادگاه عالی ایالات متحده حفاظت از تالاب ها را کاهش دادحدود نیمی از تمام تالاب‌ها در مجاورت ایالات متحده اکنون تحت قانون آب پاک محافظت می‌شوند و در معرض آلودگی و توسعه قرار می‌گیرند.


منبع: https://www.newscientist.com/article/2375737-us-supreme-court-slashes-protections-for-wetlands/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار