داروهای روانگردان ممکن است آنتروپی را در مرکز بینایی مغز افزایش دهند

تصویری از سلول های مغز در قشر گیجگاهی مغز انسان

مصرف روانگردان ها آنتروپی کلی مغز را افزایش می دهد، اما این تأثیر در مناطقی که مسئول ادراک بصری و یکپارچه سازی ورودی از تمام حواس هستند، بیشترین تأثیر را دارد، که احتمالاً منعکس کننده این است که چگونه داروها می توانند احساسات گسترش یافته هوشیاری را القا کنند.

آنتروپی غنا و بی نظمی یک سیستم را اندازه گیری می کند. برای مثال به سینک آشپزخانه خود فکر کنید. آنتروپی زمانی بالا می‌رود که سیستم دارای بخش‌های زیادی از کار افتاده باشد – مانند صفحات، چنگال‌ها و لیوان‌های پراکنده در اطراف – و…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2370821-psychedelics-may-increase-entropy-in-the-brains-vision-centre/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

شاتراستاک/کاترینا کن

توسط احمد گل کار

احمد گل کار