دانشمند ارشد می گوید که انگلستان به نقش بزرگتری برای علم در دولت نیاز دارد

پاتریک والانس، مشاور ارشد علمی دولت بریتانیا، گفت که هر بخش دولتی باید به علم توجه کند و برای رشد بیشتر در تحقیق و توسعه سرمایه گذاری کند.

New Scientist Live


9 اکتبر 2022

درباره این موضوعات بیشتر بدانید:


منبع: https://www.newscientist.com/article/2341704-uk-needs-bigger-role-for-science-in-government-says-chief-scientist/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home


اگر امروز به سراسر جهان نگاه کنید، هشت شرکت از 10 شرکت برتر، بزرگترین و سریع‌ترین شرکت‌های در حال رشد، شرکت‌های علم و فناوری هستند. و اگر به رابطه بین هزینه های دولت برای تحقیق و توسعه و بهره وری نگاه کنید، یک رابطه مثبت را مشاهده می کنید.

ملاحظات علم، فناوری و مهندسی باید در قلب هر بخش دولتی گنجانده شود پاتریک والانسمشاور ارشد علمی دولت انگلستان.

پاتریک والانس در حال سخنرانی در New Scientist Live

این بررسی همچنین نشان داد که تنها حدود 1 نفر از هر 10 دانشجوی کارشناسی که در مسیر شغلی “سریع” خدمات عمومی استخدام شده اند دارای مدرک علمی هستند. هدف افزایش آن است نیمی از کل تا سال 2024. این عادلانه نیست که 10 درصد از اولین برنامه پذیرش فارغ التحصیلان را داشته باشند [science] والانس گفت.

والانس گفت که اولویت دادن به علم منجر به امنیت نظامی بیشتر، انعطاف پذیری بیشتر در برابر تهدیدات آینده بیماری های همه گیر و تغییرات آب و هوایی می شود و همچنین اقتصاد کشور را تقویت می کند. New Scientist Live روز یکشنبه

تیم بادی

«اگر شما یک شرکت بودید و می‌گفتید، «من 0.1 درصد برای تحقیق و توسعه هزینه می‌کنم»، عملاً خود را کالایی بدون رشد یا نوآوری اعلام کرده‌اید. این نمی تواند آن چیزی باشد که دولت باید باشد. نوآوری باید مهم باشد.

والانس از تمام ادارات دولتی خواست تا با متخصصان بیشتری در علوم، فناوری و مهندسی مشورت کنند و فارغ التحصیلان بیشتری در این رشته ها در خدمات ملکی استخدام شوند.

“در هر جنبه ای از دولت، علم، فناوری و مهندسی نقشی را ایفا می کنند: مراقبت های بهداشتی ما چگونه به نظر می رسد، هر جنبه ای از حمل و نقل، نحوه طراحی شهرها، نحوه استفاده از فضاهای سبز برای بهبود زندگی ما و نقش فناوری در تضمین این امر عدالت

پاتریک والانس

در سال 2019، یک بررسی توانایی های علمی به سفارش Vallance دریافت که در برخی از وزارتخانه ها میزان هزینه های تحقیقات علمی در دهه گذشته کاهش یافته و کمتر از 1٪ از کل بودجه را تشکیل می دهد.

«به نظر می رسد دولت فعلی به رشد اهمیت زیادی می دهد. و اگر می خواهید رشد کنید، باید علم، مهندسی و فناوری داشته باشید.»

من فکر می کنم غیرممکن است که به یک حوزه سیاستی واحد فکر کنیم که به نوعی تحت تأثیر علم نباشد.»

توسط احمد گل کار

احمد گل کار