درختان جنگل های حاشیه ارس و اولتان پارس آباد قطع نشده است

استان اردبیل دارای 902 هزار و 400 هکتار مرتع، مراتع و مراتع میانی و 69 هزار هکتار جنگل است که گونه های غالب جنگل های استان اردبیل فندق، ارس، بلوط، گنجشک زبان و افرا است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با اشاره به اقدامات انجام شده برای حفاظت از درختان ارس در پارس آباد مغان گفت: منطقه جنگلی ارس حفاظت و فنس کشی شده است و هیچکس نمی تواند به راحتی وارد آن شده و درختان را قطع کند.

محمود قلی زاده روز سه شنبه با اعلام این خبر به خبرنگار ایرنا، اخبار منتشر شده مبنی بر قطع درختان جنگلی حاشیه ارس و اولتان توسط افراد سودجو در فضای مجازی را تکذیب کرد و گفت: عکس ها و فیلم های منتشر شده در رابطه با قطع جنگل. درختان در فضا عملاً مربوط به جنگل های اولتان نیست، بلکه مربوط به درختان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی پارس آباد مغان است که به صورت قانونی به منظور تعریض جاده در جاده پارس آباد – سربند انجام شده است. مسئولین اداره تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی پارس. آباد قول داد به زودی این درختان را با نهال های جدید جایگزین کند.

در این جنگل‌ها گونه‌های خاص اقلیمی، گیاهی و رودخانه‌ای از قبیل سنجد، گیلاس، تمشک، زبان گنجشک، بید و سفید مسطح وجود دارد که بومی این منطقه به جز بید است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84886014/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

مساحت کل جنگل های حاشیه رودخانه ارس در مغان بیش از 1200 هکتار است که از جاده حسن خانلو شروع شده و تا منطقه حفاظت شده قره قباق اصلاندوز در کرانه ارس و مرز اردبیل و اردبیل ادامه دارد. استان آذربایجان شرقی

توسط احمد گل کار

احمد گل کار