درخت جوانی که در مزرعه دانشگاه آزاد رشد کرد
جیرفت – ایرنا – اگر ادغام کار علمی و عملیاتی در هر جایی به صورت ساختارمند انجام شود خود را نشان می دهد و خود را نشان می دهد به ویژه در فضاهای آموزشی و دانشگاهی مانند مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی در جیرفت در جنوب کرمان که امروز چهارشنبه) شاهد افتتاح یکی از طرح های توسعه آن در بخش آبیاری قطره ای بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957828/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%82%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار