درخواست توزیع عادلانه مرغ شمال و جنوب کرمان


کرمان – ایرنا – رئیس دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان با تاکید بر اینکه مهمترین وظیفه در بحث مرغ توزیع آن است، گفت: در توزیع این محصول در شمال و جنوب نیز باید همین دیدگاه را داشته باشیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85092497/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار