درخواست رئیس سازمان نظام دامپزشکی برای حذف نماد تجارت الکترونیک از واحدهای دامپزشکی غیرمجاز


تهران – ایرنا – رئیس سازمان دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران خواستار توقف نمادهای معاملات الکترونیکی مراکز غیرفعال در حوزه دامپزشکی برای جلوگیری از فروش اقلام غیرمجاز دارویی و غیر دارویی شد. اینترنت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084961/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9

توسط احمد گل کار

احمد گل کار