درخواست رهبر مجلس ایران برای غرامت صنایع ناشی از کمبود گاز و برق در خراسان رضوی


مشهد- ایرنا- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به تعطیلی حدود 10 روزه صنایع خراسان رضوی به دلیل تشدید بحران گاز و برق، گفت: درخواست صریح ما این است. خسارت وارده به این بخش را در اسرع وقت گزارش و ترمیم کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85005090/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D8%B2

توسط احمد گل کار

احمد گل کار