درمان های جدید جنین چگونه بیماری های ژنتیکی رحم را درمان می کند

بیمارستان دانشگاه ارلانگن

موج جدیدی از درمان های پزشکی برای سازماندهی مجدد بدن جنین استفاده می شود و اثرات بیماری های ژنتیکی جدی را حتی قبل از تولد کودک خنثی می کند. در یک یافته مهم، چندین کودک به دلیل بیماری که تقریباً باعث رشد غدد عرق یا دندان نمی شود، تحت درمان قرار گرفته اند. “پروتئین درمانی داخل رحمی” نوآورانه تا حدی این قسمت های از دست رفته بدن را بازسازی کرد، اولین نمونه از هر درمان دارویی که ساختارهای آناتومیک جدیدی را قبل از تولد ایجاد می کند.

دوقلوهایی که پروتئین درمانی داخل رحمی برای دیسپلازی اکتودرم دریافت کردند

رویکردی که در ژانر…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2379680-how-new-fetal-therapies-are-treating-genetic-conditions-in-the-womb/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار