در تولید گوشت مرغ کمبودی نداریم/تعداد جوجه کشی را به 120 میلیون قطعه افزایش دهیم


تهران – ایرنا – مدیرکل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی از حدود 120 میلیون جوجه ریزی در خرداد ماه خبر داد و گفت: با توجه به جوجه ریزی های اخیر، نه تنها کمبودی در تولید گوشت مرغ مورد نیاز کشور نداریم، بلکه بیش از نیاز کشور انجام شده و مشکلی برای تولید گوشت مرغ وجود ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85120771/%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار