در مصرف سرانه محصولات کشاورزی گیلان در کشور بازنگری شود


رشت – ایرنا – استاندار گیلان گفت: مصرف سرانه محصولات استراتژیک گیلان مانند برنج و چای باید بازنگری شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169763/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار