دستاوردهای کشاورزی بوشهر در دو سفر رئیس جمهور


بوشهر – ایرنا – بخش کشاورزی استان بوشهر طی دو سفر رئیس جمهور و هیئت همراه در بخش‌های مختلف شیلات، کشاورزی، باغداری، دام و طیور، منابع طبیعی و مدیریت حوزه‌های آبخیز دستاوردهای چشمگیری داشته است. از دولت سیزدهم به این استان که یکی از آنها تنها سرمایه گذاری 1300 میلیارد تومانی صرف پرورش میگو است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85046362/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%DB%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار