دستگاه شیشه ای می تواند اشیاء را بدون نیاز به کامپیوتر تشخیص دهد


منبع: https://www.newscientist.com/article/2345685-glass-device-can-tell-objects-apart-without-needing-a-computer/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

دستگاهی که از یک تکه شیشه با برجستگی های کوچک روی آن استفاده می کند، می تواند اشیاء را بر اساس نحوه پراکندگی نور تشخیص دهد و نیازی به دوربین یا رایانه نداشته باشد.

فن آوری


4 نوامبر 2022

برای شناسایی اشیا می توان از یک تکه شیشه با برجستگی های کوچک استفاده کرد. «شیشه‌ی هوشمند» احتمالاً می‌تواند فشرده‌تر از استفاده از دوربین‌ها و رایانه‌ها برای رسیدن به همان هدف باشد.

Getty Images/Stone RF/عکاس طبیعت بی جان

توسط احمد گل کار

احمد گل کار