دلیل گرانی موز و پیاز نوسانات نرخ ارز و افزایش صادرات است.


تهران – ایرنا – رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار گفت: موز به دلیل نوسانات نرخ ارز در صدر لیست افزایش قیمت میوه و صیفی و پیاز به دلیل کاهش تولید زمستانه و افزایش صادرات در صدر فهرست افزایش قیمت میوه و صیفی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030278/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار