دلیل گرانی گوشت و مرغ چیست؟


تهران – ایرنا – مدیرکل دفتر تغذیه و بهبود وضعیت دام وزارت جهاد کشاورزی با تشریح دلایل گرانی گوشت و مرغ گفت: اگرچه شرایط بازار گوشت و مرغ شب عید مناسب نبود اما خدا را شکر وضعیت شیوع عادی شده و شرایط بسیار خوب است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85118885/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار