دنیایی دور رکورد سنگین ترین عنصر در یک سیاره فراخورشیدی را شکست

وی وانگ در رصدخانه ملی نجوم چین و همکارانش این عنصر سنگین به نام ساماریوم را در سیاره ای به نام MASCARA-4b یافتند که در فاصله 557 سال نوری از…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2369755-distant-world-breaks-record-for-heaviest-element-on-an-exoplanet/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=homeعنصری که در یک سیاره فراخورشیدی دیده می شود، سنگین ترین عنصری است که در دنیایی فراتر از منظومه شمسی ما شناسایی می شود. انتظار می‌رود که ویژگی‌هایی از این دست نسبتاً نادر و به سختی قابل تشخیص باشند، اما یافتن آنها برای درک چگونگی شکل‌گیری و تکامل سیارات در طول زمان کلیدی است.

تصویر پیش فرض New Scientist

ساماریوم سنگین ترین عنصر موجود در یک سیاره فراخورشیدی است

شاتر استوک/بیورن وایلزیچ

توسط احمد گل کار

احمد گل کار