دنیای مشتری مانند رکورد سنگین ترین عنصر در یک سیاره فراخورشیدی را شکست

وی وانگ در رصدخانه ملی نجوم چین و همکارانش این عنصر سنگین به نام ساماریوم را در سیاره ای به نام MASCARA-4b یافتند که در فاصله 557 سال نوری از…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2369755-jupiter-like-world-breaks-record-for-heaviest-element-on-an-exoplanet/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

عنصری که در یک سیاره فراخورشیدی دیده می شود، سنگین ترین عنصری است که در دنیایی فراتر از منظومه شمسی ما شناسایی می شود. انتظار می‌رود که ویژگی‌هایی از این دست نسبتاً نادر و شناسایی آنها دشوار باشد، اما یافتن آنها برای درک چگونگی شکل‌گیری و تکامل سیارات در طول زمان کلیدی است.

شاتر استوک/بیورن وایلزیچ

تصویر پیش فرض New Scientist

ساماریوم سنگین ترین عنصر موجود در یک سیاره فراخورشیدی است

توسط احمد گل کار

احمد گل کار