دوران کودکی شما تنوع ویروم روده شما را شکل می دهد


ویروس هایی که سلول های روده یا باکتری های روده را آلوده می کنند می توانند همراه با غذا وارد بدن نوزادان شوند

تصاویر نیم نقطه/iStockphoto/G​tty

داشتن خواهر و برادر بزرگتر می تواند ترکیبی از ویروس ها در روده نوزادان را تحت تاثیر قرار دهد که به عنوان ویروس روده شناخته می شود.

اگرچه تحقیقات زیادی در مورد اینکه چگونه باکتری های روده بر سلامت ما تأثیر می گذارند، انجام شده است، اما ما در مورد اهمیت ویروس ها در روده که می توانند اثرات خوب و بد داشته باشند، بسیار کمتر می دانیم.

در بدو تولد، روده اکثر نوزادان عاری از ویروس است، اما در سال های اول زندگی، ویروس هایی که سلول های روده را…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2364831-your-early-life-shapes-the-mix-of-good-and-bad-viruses-in-your-gut/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار