دولت سیزدهم الزامات تحقق الگوی کشت را در قانون مالی گنجاند


کرمان – ایرنا – مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان های وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تلاش جدی دولت سیزدهم حتی فراتر از این وزارتخانه برای تحقق و توسعه الگوی کشت در کشور. وی گفت: تدوین الگوی کشت نیازمند الزاماتی است که باید از سوی دولت ارائه شود و این موضوع در قانون بودجه امسال نیز ادامه یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078796/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار