دویدن سریع تر از دویدن در سربالایی استرس بیشتری به ساق پا وارد می کند.

حرکت تپش مکرر دویدن می تواند منجر به صدمات دردناک ناشی از استفاده بیش از حد به نام “آتل ساق پاو حتی شکستگی ساق پای دوندگان. محققان می دانند که این شکستگی ها اغلب زمانی اتفاق می افتد که دوندگان شدت تمرین خود را افزایش دهند، اما اینطور نیست…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2373658-running-faster-puts-more-strain-on-your-shins-than-running-uphill/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

خلاقیت Shutterstock/NDAB

دوندگان ممکن است در هنگام دویدن سریع، در مقایسه با زمانی که در سربالایی یا سراشیبی می دوند، با خطر بیشتری برای ایجاد شکستگی ساق پا مواجه شوند.

مطالعه‌ای روی افرادی که روی تردمیل با سرعت‌ها و ارتفاع‌های مختلف می‌دویدند نشان داد که دویدن سریع‌تر بیشترین فشار را به ساق پا وارد می‌کند.

عکس افرادی که در باشگاه روی تردمیل می دوند