دو انتصاب جدید در وزارت جهاد کشاورزی

در این تصمیم مشخص شده است؛ انتظار می رود با بهره گیری از نیروهای متخصص و متعهد این اداره و با همکاری و تعامل با نمایندگان مجلس، مدیران، روسای سازمان ها، نهادها و بنگاه های اقتصادی اقدام موثری انجام دهید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84828155/%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، از سوی وزارت جهاد کشاورزی طی حکمی از سوی سیدجواد ساداتی نژاد، محمد قربانی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی رئیس جمهور به سرپرستی دبیرخانه صدور مجوز و مجوزهای وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد. جهاد.

همچنین در حکم دیگری از سوی وزیر جهاد کشاورزی، «احمد احمدی تالشیان» به عنوان رئیس دفتر هماهنگی کمیسیون های تخلفات اداری منصوب شد.

این تصمیم در راستای تحقق تکالیف قانونی در حوزه بهبود کسب و کار از طریق تجمیع و ادغام مدیریت بازرگانی، تدوین خط مشی، برنامه ریزی، استقرار دستیاران هماهنگی نمایندگی و سازمان های تابعه و همچنین ارتباطات کارآمد و بهینه است. با سایر نهادها و نظارت بالا بر مجوزها و مجوزها در بخش کشاورزی و همچنین استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود.

در بخشی از این حکم آمده است; امید است با توجه دقیق به این موضوع، ضمن آموزش و هدایت این دبیرخانه، با مشارکت و همکاری کلیه معاونان رئیس جمهور، سازمان های تابعه، ادارات، اتحادیه های صنفی، نهادها و شرکت های مادر تخصصی، سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و … ارگانیسم های منابع طبیعی، نظام دامپزشکی، اتاق شرکت های کشاورزی و مه تشکل های بخش کشاورزی موفق به انجام این مهم شوند.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار